Om Företaget

Leni Entreprenad AB är ett entreprenadföretag med utgångspunkt i Stockholms Län. Sedan nittiotalet har vi hjälpt kommuner, landsting, byggföretag och privatpersoner med anläggningar och projektering.

Vi har lång erfarenhet av att jobba med anläggning av trädgårdar, murar, stödmurar och stensättning.